Rituální opečování placenty

02.06.2022

Stane se mi někdy, že placentu nebudu moci zpracovat do medicín? Tuto otázku jsem si kladla od doby, co jsem s placentami začala pracovat.

A jednou se to stalo. Potvrzená infekce dělohy. Když jsem placentu spatřila, připadala mi jako ne-mocná. Byla na první pohled úplně jiná než placenty, které jsem do té doby viděla. Měla zvláštní energii a také podle vůně se dalo usuzovat, že její cesta končí. 

Klientka si přála, abych se o placentu nějakým způsobem postarala. Mě hned napadlo, že ji udělám rituál. Upřímně, obavy jsem měla, zda vůbec mohu něco takového udělat a také jestli budu vědět jak? Placentový rituál jsem ještě nikdy nedělala, nevěděla jsem jak na to, ale jako první mi přilítlo, udělám ji Opečování duše. A v ten moment jsem věděla, že je to ono a že do toho půjdu. Už když jsem se tuto metodu učila, jsem věděla, že to jednou budu dělat i pro placenty. Tato energetická metoda, díky které opečovávám své klientky a balím je do lásky, je vlastně takové wellness, kdy se člověk cítí jako by se koupal v lásce, uvolnění a harmonii. To se mi zdálo ideální na uctění placenty. Očistím ji, zabalím do lásky, poděkuji za její službu, harmonizuji ji koshi zvonky a odevzdám Matce Zemi. Takhle jsem si to poskládala ve své mysli. Dala jsem se do práce. Připravila jsem si prostor, pomůcky pro rituál, vytvořila energetický kruh a začala s opečováním. 

Po ukončení rituálu jsem jasně věděla, že tímto to nekončí. K odevzdání Zemi ještě nemělo dojít. Placenta potřebuje čas. Nechala jsem ji tedy na rituální placentové míse, zasypanou plátky růží a ptala se sama sebe, co bude dál? Jak dlouho to může trvat? Pak jsem si řekla, že další krok se časem ukáže a taky že ukázal.

Další den jsem placentu opět harmonizovala hrou na koshi zvonky, děkovala za to, že dala život miminku a že ona sama umírá a odchází. Toto jsem udělala ještě několikrát, až mi přišlo, že ji požádám o vedení, kdy ji budu moci odevzdat Matce Zemi. Té noci jsem měla o placentě sen. Když jsem se ráno probudila, tušila jsem, že placenta odešla a taky že se tak stalo. Když jsem ji uviděla, věděla jsem, že proces byl u konce. Že je čas na odevzdání, jak jsem to viděla ve snu. Opět jsem prosila o vedení a intuitivně mě to zavedlo na místo, kde jsem ji uložila do Země.

Byla jsem v vděčná, jak ke mě chodil jeden krok za druhým, co mám vykonat a taky za tuto vzácnou zkušenost. Měla jsem pocit, že ji byl dopřán prostor odejít v pokoji. To mě hřálo u srdce.

Možná si někdo z vás řekne, nač opečovávat placenty? To je zbytečné. Já cítím opak. Cítím, že je důležité projevit ji lásku a úctu za to, že dala život děťátku a sama odchází. A také vnímám, že když ke mě přišlo tuto službu nabídnout, někoho si také zavolá.

Za ta léta, co s placentami pracují cítím, v jakém stavu ke mě přichází. Placenta totiž vnímá vše co se u porodu i po porodu s ní děje. Zacházím s ní jemně, neboť ona cítí. 

A tak, pokud někoho volá dopřát placentě svého děťátka láskyplnou péči skrze Rituální opečování a poté ji již Sám odevzdá Matce Zemi, jsem Tu 🌙